PSYCHOLOGIE VAN DE ZIEL

Deze cursus brengt inzichten uit de dieptepsychologie en verschillende esoterische scholen samen. Vanuit een zo compleet mogelijk theoretisch kader wordt de werking van ziel en geest verklaard en de inwerking van beide op het bewustzijn, waaruit de ik-persoonlijkheid voortkomt. De cursus is theoretisch én praktisch van opzet en biedt een kaleidoscopisch beeld op de ziel.

Deze cursus beoogt je inzicht in de (wissel)werking van ego, ziel en geest te geven. Hiertoe worden de inzichten uit verschillende psychologische en spirituele scholen met elkaar verweven. Deze zijn:

Dag 1: Dieptepsychologie van Jung en Freud
Dag 2: Psychosynthese: de wisselwerking tussen hoger zelf en lager zelf
Dag 3: Dromen, sprookjes & mythen: vensters op de ziel
Dag 4: Kabbalistische levensboom als model van de macro- en microkosmos
Dag 5: Antroposofie: anatomie en historische ontwikkeling van het bewustzijn
Dag 6: Theosofie: kosmologie en breder geestelijk perspectief op ego en ziel
Dag 7: Metafysica volgens Seth (Jane Roberts): de ziel als medeschepper

Een belangrijk onderdeel is het leren werken met dieptepsychologische methodieken, waarmee de verbinding met diepere zielslagen hersteld kan worden. Zo leer je hoe je de symboliek in dromen, sprookjes en mythen kunt ontcijferen en hoe je aldus deze ‘verhalen van de ziel’ kunt aanwenden voor bewustwording en groei.
Door het bieden van een sterk theoretisch fundament én de praktische middelen om zelf in dialoog te gaan met de ziel, spoort de cursus je aan om je eigen ontwikkelingsweg of Pad tot individuatie (verder) te gaan. Door middel van persoonlijke begeleiding word je gefaciliteerd om aan je eigen psychologische en spirituele ontwikkelingspunten te werken. Zo leer je de theorie in de praktijk te brengen, waarbij je je eigen psychosoof en alchemist wordt, op zoek naar de diepere wijsheid van de ziel – de steen der wijzen.

Cursusduur: zeven donderdagen, 10.00 tot 15.00 uur –
10 & 24 januari; 21 februari; 14 maart; 4 & 25 april 2019; 2 mei
Kosten: €70 per lesdag, per keer contant te betalen.
Aanmelden: info@sandervideler.com / 0485 - 023012